Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de afkeuring van mijn auto?

De keurmeesters van Van Abeelen APK keuren een auto pas af, als het volgens de APK-regelgeving echt niet mogelijk is om de auto goed te keuren. We hebben ook geen enkele baat bij het afkeuren van een auto. Daarnaast kan ook een afkeuring in de steekproef vallen. Een onterechte afkeuring zou ons dan strafpunten opleveren.

Maar bent u ondanks dat toch overtuigd dat uw auto onterecht is afgekeurd, dan raden wij u aan om dit samen met de keurmeester eerst in de regelgeving te controleren. Mochten de keurmeester en u er niet uitkomen, dan bestaat de mogelijkheid om een herkeuring in beroep aan te vragen bij de RDW. Dat moet u wel direct bij ons doen. Het is niet mogelijk om dat pas te doen wanneer u met de auto thuis bent gekomen.

In het geval van een herkeuring in beroep komt een controleur van de RDW de afkeurpunten beoordelen. Mocht uw auto inderdaad onterecht zijn afgekeurd dan vervallen de afkeurpunten, krijgen wij strafpunten en betalen wij de herkeuring in beroep. Blijkt de auto terecht te zijn afgekeurd, dan zijn de kosten voor de herkeuring in beroep voor u.

Lees meer