Waarom een onafhankelijk keuringsstation zoals van Abeelen APK

De Algemene Periodieke Keuring is verplicht gesteld door de overheid om de technische toestand van voertuigen op peil te houden met als doel:

  • verkeersveiligheid bevorderen;
  • milieubelasting minimaliseren;
  • administratieve criminaliteit bestrijden;

Hiervoor heeft de Rijksdienst voor het wegverkeer de APK-regelgeving in het leven geroepen. Hierin staat precies beschreven aan welke eisen een voertuig moet voldoen om een nieuw keuringsbewijs te krijgen.

Helaas wordt de APK in de praktijk veel misbruikt als omzetgenerator; onderdelen die nog aan de APK-eis voldoen worden toch vervangen onder het mom van APK-afkeur. Dit verhoogt de jaarlijkse autokosten aanzienlijk omdat onderdelen sneller dan noodzakelijk vervangen worden. 

Van Abeelen Keuringen is een neutraal keuringsstation omdat het gegarandeerd geen baat heeft bij het afkeuren van een auto. Tevens kan iedere keuring, dus ook afkeuringen, bij Van Abeelen in een steekproef vallen waardoor de keurmeester genoodzaakt is om de APK-regelgeving exact te volgen. Dit heeft als gevolg dat een auto precies aan de voorschriften getoetst wordt en dat er dus geen reparaties uitgevoerd dienen te worden als deze door de regelgeving niet voorgeschreven zijn. De APK wordt precies uitgevoerd zoals hij bedoeld is en zoals het dus hoort.

goedgekeurd&kostenbespaard
Omdat de APK precies wordt uitgevoerd zoals het hoort, wordt een auto altijd goed gekeurd, ook in het geval van een afkeuring. En omdat alleen vervangen of gerepareerd moet worden wat de wet voorschrijft worden er veel kosten bespaard. Het is bijvoorbeeld een groot verschil of remblokken na twee jaar of pas na drie jaar vervangen moeten worden. Los van de geldbesparing, spaart u ook nog eens op tijd. U kunt zonder afspraak terecht en uw auto wordt gekeurd terwijl u wacht. En omdat u zeker weet dat in het geval van afkeuring dit gegarandeerd terecht is, heeft u geen dubbel gevoel bij zo'n diagnose.

In de praktijk
De cijfers bewijzen dat de wijze waarop wij met de APK omgaan zowel kosten als tijd besparen voor onze klanten. Ter illustratie: in 2010 werden van alle voertuigen tot 10 jaar oud 74% direct bij de eerste keuring goedgekeurd. De totale kosten voor deze voertuigen om een nieuw keuringsbewijs te krijgen waren gemiddeld per auto € 46,82. De gemiddelde wachttijd was overigens slechts 43 minuten.